loading

Luận án, luận văn

Điều trị các hình thức khớp giả và mất đoạn xương, phần mềm phía trước phức tạp ở cẳng chân bằng hàn xương chày mác lối sau / Lê Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Bảo Khang, Võ Thành Phụng

Tác giả : Lê Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Bảo Khang, Võ Thành Phụng

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [17], [199] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 617.158

Chủ đề : 1. Ghép xương. 2. Khớp giả -- Phẫu thuật. 3. Xương đùi -- Gãy xương -- Điều trị.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18414
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18415 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top