loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mô hình tầng chứa cát kết Miocen hạ bể Cửu Long, nguồn gốc, qui luật phân bố và khả năng tích tụ dầu khí / Phạm Vũ Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Quốc Quân

Tác giả : Phạm Vũ Chương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Quốc Quân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 199 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 553.2809597

Chủ đề : 1. Dầu khí -- Khai thác dầu khí -- Việt Nam -- Hạ bể Cửu Long. 2. Dầu mỏ -- Địa chất học -- Việt Nam -- Hạ bể Cửu Long. 3. Địa chất học, địa tầng -- Miocene. 4. Địa chất học, địa tầng -- Oligocene. 5. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Sa thạch -- Việt Nam -- Hạ bể Cửu Long. 7. Trầm tích và bồi tích -- Việt Nam -- Hạ bể Cửu Long. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18401
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18402 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top