loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Những biến đổi kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước thời Pháp thuộc (1862 - 1945) / Bùi Thị Huệ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phan Quang, Ngô Minh Oanh

Tác giả : Bùi Thị Huệ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phan Quang, Ngô Minh Oanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 267 tờ : tranh ảnh, bản đồ (1 phần màu) ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 959.771

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18393
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18394 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top