loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để nâng cao chất lượng hệ phổ kế Gamma sử dụng đầu dò bán dẫn HPGe / Trương Thị Hồng Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Văn Nhơn

Tác giả : Trương Thị Hồng Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Mai Văn Nhơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xx, 148 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.72

Chủ đề : 1. Germanium. 2. Hệ phổ kế Gamma. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Phương pháp Monte Carlo. 5. Tia gamma. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18382
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18383 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top