loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mô phỏng hiện tượng biến đổi cấu trúc trong Al2O3 và Al2O3.2SiO2 ở trạng thái lỏng và vô định hình / Nguyễn Hoàng Hưng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Hoàng, Hoàng Dũng

Tác giả : Nguyễn Hoàng Hưng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Hoàng, Hoàng Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [4], xi, 153 tờ : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 530.41

Chủ đề : 1. Aluminum oxide. 2. Chất lỏng. 3. Chất vô định hình. 4. Gốm sứ. 5. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Vật lý chất rắn. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18379
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18380 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top