loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Oxi hóa Cacbon Monoxit và Xylen trên các hệ xúc tác CuO/Al2O3 biến tính / Hoàng Tiến Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Lưu Cẩm Lộc

Tác giả : Hoàng Tiến Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Lưu Cẩm Lộc

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Hóa học

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [17], 147, [53] tờ : minh họa ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 546

Chủ đề : 1. Cacbon Monoxit -- Oxy hóa. 2. Hóa vô cơ. 3. CD-ROM. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18347
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18348 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top