loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu màng Oxit Vonfram bằng phương pháp quang phổ / Lê Văn Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Tuấn, Huỳnh Thành Đạt

Tác giả : Lê Văn Ngọc ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Tuấn, Huỳnh Thành Đạt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [2], 152 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 535.84

Chủ đề : 1. Magnetrons. 2. Phân tích quang phổ. 3. CD-ROM. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18298
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18299 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top