loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu về động học Enzym tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp / Nguyễn Văn Tiến

Tác giả : Nguyễn Văn Tiến

Nhà xuất bản : Học viện Quân y

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 125 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 616.1237

Chủ đề : 1. Enzym. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tim -- Nhồi máu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 9579
Phục vụ đọc tại chỗ
Top