loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Kiểm soát hiện tượng rụng trái nhãn xuồng cơm vàng (Dimocarpus longan Lour.) / Bùi Thị Mỹ Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Nguyễn Minh Châu

Tác giả : Bùi Thị Mỹ Hồng ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Trang Việt, Nguyễn Minh Châu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [7], xix, 155, [8] tờ : minh họa màu ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Cây nhãn. 2. Sinh lý học cây trồng. 3. CD-ROM. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18278
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18279 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top