loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thay thế hồng cầu cừu bằng hồng cầu dê trong một số kỹ thuật miễn dịch / Phan Duy Tập

Tác giả : Phan Duy Tập

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 22 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 612.111

Chủ đề : 1. Hồng cầu -- Thay thế -- Tóm tắt. 2. Kỹ thuật miễn dịch -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6874
Phục vụ đọc tại chỗ
Top