loading

Sách, tuyển tập

Phương pháp quản lý & lưu trữ hồ sơ kinh doanh / Phan Thanh Lâm, Nguyễn Thị Hòa Bình

Tác giả : Phan Thanh Lâm, Nguyễn Thị Hòa Bình

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 151tr. : minh họa ; 21cm

Số phân loại : 651.5

Chủ đề : 1. Hệ thống sắp xếp hồ sơ. 2. Hồ sơ kinh doanh -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 130/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 131/2011
(4309)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top