loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên cao đẳng sư phạm Nam Định / Lã Văn Mến ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Huệ, Trần Hiệp, Lê Đức Phúc

Tác giả : Lã Văn Mến ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Văn Huệ, Trần Hiệp, Lê Đức Phúc

Nhà xuất bản : Viện Tâm Lý học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 370.15

Chủ đề : 1. Giảng dạy -- Tóm tắt. 2. Tâm lý học giáo dục -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17965
Phục vụ đọc tại chỗ
Top