loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu mức độ khái quát hóa của học sinh lớp 2 và lớp 3 / Phan Thị Hạnh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Long

Tác giả : Phan Thị Hạnh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Long

Nhà xuất bản : Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 370.152

Chủ đề : 1. Tư duy sáng tạo -- Dạy và học (Tiểu học) -- Tóm tắt. 2. Tư tưởng và tư duy -- Dạy và học (Tiểu học) -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17951
Phục vụ đọc tại chỗ
Top