loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu bào chế và bước đầu đánh giá sinh khả dụng viên nang Indomethacin tác dụng kéo dài / Em Wutthy ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Xuân Minh, Nguyễn Đăng Hòa

Tác giả : Em Wutthy ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Xuân Minh, Nguyễn Đăng Hòa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Dược Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [7], vii, 159 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Indomethacin -- Ứng dụng điều trị. 2. Thuốc -- Bào chế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18212
Phục vụ đọc tại chỗ
Top