loading

Sách, tuyển tập

Mật mã Tây tạng : cuộc truy tìm kho báu ngàn năm của phật giáo Tây Tạng. T.4 / Hà Mã ; Lục Hương dịch

Tác giả : Hà Mã ; Lục Hương dịch

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 602 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.1352

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18493
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 113/2011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top