loading

Sách, tuyển tập

The great masque and more stories of life in the city / Li Jingze

Nhà xuất bản : Foreign Languages Press

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Beijing

Mô tả vật lý : 358tr. ; 23cm

ISBN : 9787119054377

Số phân loại : 895.1352

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LV 711/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top