loading

Sách, tuyển tập

Pies & prejudice / Heather Vogel Frederick

Tác giả : Heather Vogel Frederick

Nhà xuất bản : Simon & Schuster Books for Young Readers

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : New York [etc.]

Mô tả vật lý : 378 tr. ; 22 cm

ISBN : 9781416974314

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Câu lạc bộ -- Tiểu thuyết. 2. Mẹ và con gái -- Tiểu thuyết. 3. Quan hệ cá nhân -- Tiểu thuyết. 4. Sách và đọc sách -- Tiểu thuyết. 5. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 6. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LV 636/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top