loading

Sách, tuyển tập

Manual of food quality control

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : tr. ; 21 cm

Chủ đề : 1. Thực phẩm đóng hộp -- Kiểm tra sản xuất -- Sách hướng dẫn. 2. Thực phẩm kém chất lượng và kiểm tra -- Sách hướng dẫn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4228
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top