loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tuyển chọn giống khoai tây hạt lai và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất của thương phẩm đời thứ nhất gieo từ hạt / Trương Công Tuyện ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Xuân Tùng, Vũ Tuyên Hoàng

Tác giả : Trương Công Tuyện ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Xuân Tùng, Vũ Tuyên Hoàng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 635.217

Chủ đề : 1. Khoai tây -- Công nghệ sinh học -- Tóm tắt. 2. Khoai tây -- Giống khoai tây -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17916
Phục vụ đọc tại chỗ
Top