loading

Luận án, luận văn

Tính ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ của hệ phương trình vi phân tuyến tính có chậm / Phan Thanh Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Ngọc Phát

Tác giả : Phan Thanh Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Ngọc Phát

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Hệ phương trình -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân hàm -- Tóm tắt. 3. Tính ổn định -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17906
Phục vụ đọc tại chỗ
Top