loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu sử dụng các vi sinh vật hữu hiệu để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chế biến thực phẩm giàu tinh bột bằng phương pháp bùn hoạt tính / Nguyễn Văn Năm ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Văn Ty, Trần Văn Nhị

Tác giả : Nguyễn Văn Năm ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Văn Ty, Trần Văn Nhị

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Sinh học

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : xv, 164 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 628.3

Chủ đề : 1. Chất thải -- Làm sạch -- Xử lý sinh học. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 18146
Phục vụ đọc tại chỗ
Top