loading

Luận án, luận văn

Tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1945 - 1975 / Hoàng Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình sử

Tác giả : Hoàng Mạnh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đình sử

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Văn học sử thi Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17834
Phục vụ đọc tại chỗ
Top