loading

Sách, tuyển tập

The verse of Chu / translated into modern Chinese by Chen Qizhi, Li Yi ; translated into English by Zhuo Zhenying

Tác giả : translated into modern Chinese by Chen Qizhi, Li Yi ; translated into English by Zhuo Zhenying

Mô tả vật lý : 237 p. ; 24cm

ISBN : 7543840286

Số phân loại : 895.11

Chủ đề : 1. Thơ tiếng Anh -- Bản dịch. 2. Thơ Trung Quốc -- Bản dịch sang tiếng Anh. 3. Trung Quốc -- Lịch sử -- Chiến Quốc, 403-221 TCN -- Thơ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 571/2010
(K09.16_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top