loading

Sách, tuyển tập

Tặc Miêu / Thiên Hạ Bá Xướng ; Yếm Chi d

Tác giả : Thiên Hạ Bá Xướng ; Yếm Chi d

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 554tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.1352

Chủ đề : 1. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18374
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 18375
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top