loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu xu hướng nghề sư phạm của sinh viên cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo / Nghiêm Thị Đương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Ngọc Lan, Nguyễn Xuân Thức

Tác giả : Nghiêm Thị Đương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Ngọc Lan, Nguyễn Xuân Thức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : biểu đồ màu ; 21cm

Số phân loại : 371.102

Chủ đề : 1. Giảng dạy -- Hướng nghiệp -- Tóm tắt. 2. Phát triển nghề nghiệp -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17812
Phục vụ đọc tại chỗ
Top