loading

Luận án, luận văn

Thi pháp tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1945-1975 / Phạm Ngọc Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Trọng Thưởng, Tôn Phương Lan

Tác giả : Phạm Ngọc Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Trọng Thưởng, Tôn Phương Lan

Nhà xuất bản : Viện văn học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Văn học sử thi Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17800
Phục vụ đọc tại chỗ
Top