loading

Luận án, luận văn

Thái độ đối với việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên cao đẳng sư phạm / Nguyễn Thị Thúy Hường ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Trọng Thủy, Đào Thị Oánh

Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Hường ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Trọng Thủy, Đào Thị Oánh

Nhà xuất bản : Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [9],181,103 tờ ; 30cm

Số phân loại : 370.15

Chủ đề : 1. Giảng dạy -- Khía cạnh tâm lý. 2. Giáo viên -- Đào tạo. 3. Tâm lý học giáo dục. 4. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17986
Phục vụ đọc tại chỗ
Top