loading

Luận án, luận văn

Mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên hệ cao đẳng trường đại học công nghiệp Hà Nội / Đỗ Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Thức

Tác giả : Đỗ Thị Thanh Mai ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Anh, Nguyễn Xuân Thức

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [7],234 tờ ; 30cm

Số phân loại : 370.15

Chủ đề : 1. Kỹ năng học tập. 2. Sinh viên đại học -- Thái độ. 3. Tâm lý học giáo dục.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17985
Phục vụ đọc tại chỗ
Top