loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu năng lực tiếp nhận và sử dụng công nghệ dạy tiếng Việt lớp 1 / Đinh Thị Chiến ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Ngọc Đại, Lê Đức Phúc

Tác giả : Đinh Thị Chiến ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Ngọc Đại, Lê Đức Phúc

Nhà xuất bản : Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [5],204 tờ : tranh ảnh màu ; 30cm

Số phân loại : 372.6019

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục. 2. Công nghệ giáo dục. 3. Tiếng Việt -- Dạy và học (Tiểu học). 4. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17953
Phục vụ đọc tại chỗ
Top