loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định cơ cấu cây trồng hợp lý tại huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông / Nguyễn Văn Lạng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần An Phong, Nguyễn Huy Hoàng

Tác giả : Nguyễn Văn Lạng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần An Phong, Nguyễn Huy Hoàng

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : ix,153,30 tờ : minh họa màu ; 30cm

Số phân loại : 631.4759767

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Đắc Nông. 2. Khảo sát đất đai -- Việt Nam -- Đắc Nông. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17936
Phục vụ đọc tại chỗ
Top