loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu thực trạng nghề lưới vây xa bờ và quy trình khai thác nghề vây cá ngừ tại vùng biển Cà Mau / Trần Đức Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Long, Nguyễn Văn Động

Tác giả : Trần Đức Phú ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Long, Nguyễn Văn Động

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nha Trang

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 164,81 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 639.277830959796

Chủ đề : 1. Nghề đánh cá ngừ -- Việt Nam -- Cà Mau. 2. Ngư nghiệp -- Hiệu quả đánh bắt -- Việt Nam -- Cà Mau. 3. Luận án -- Việt Nam -- Nha Trang.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17918
Phục vụ đọc tại chỗ
Top