loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm đoạn văn mở đầu trong truyện ngắn (qua khảo sát một số truyện ngắn Việt Nam tiêu biểu) / Lê Thị Thu Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Thuyết, Phan Mậu Cảnh

Tác giả : Lê Thị Thu Bình ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Thuyết, Phan Mậu Cảnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Vinh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Vinh

Mô tả vật lý : [4],254 tờ : sơ đồ ; 30cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Đoạn văn. 2. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17894
Phục vụ đọc tại chỗ
Top