loading

Luận án, luận văn

Bài toán CauChy cho một số phương trình Elliptic cấp hai / Phạm Minh Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Nho Hào

Tác giả : Phạm Minh Hiền ; Người hướng dẫn khoa học : Đinh Nho Hào

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 155 tờ : hình vẽ ; 30cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán Cauchy. 2. Phương trình vi phân Elliptic.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17881
Phục vụ đọc tại chỗ
Top