loading

Luận án, luận văn

Phong cách thơ từ Tô Đông Pha / Nguyễn Thị Thu Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Phi

Tác giả : Nguyễn Thị Thu Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Phi

Nhà xuất bản : Viện Văn học

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [3],224 tờ : bản đồ màu ; 30cm

Số phân loại : 895.1142

Chủ đề : 1. Tô Đông Pha, 1037-1101. 2. Thơ Trung Quốc -- Thế kỷ 12. 3. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 12.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17877
Phục vụ đọc tại chỗ
Top