loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu các phương pháp chỉ số hóa và tìm kiếm thông tin văn bản ứng dụng trong thư viện số / Đỗ Quang Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Quách Tuấn Ngọc, Phương Xuân Nhàn

Tác giả : Đỗ Quang Vinh ; Người hướng dẫn khoa học : Quách Tuấn Ngọc, Phương Xuân Nhàn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : ix,153 tờ : hình vẽ ; 30cm

Số phân loại : 005.741

Chủ đề : 1. Chỉ số hóa -- Chương trình máy tính. 2. Chỉ số hóa -- Xử lý dữ liệu. 3. Hệ thống lưu trữ và truy cập thông tin. 4. Nguồn tham khảo điện tử. 5. Thư viện số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17788
Phục vụ đọc tại chỗ
Top