loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quang oxy hoá sâu p-Xylen trên các hệ xúc tác TiO2 biến tính / Nguyễn Quốc Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Lưu Cẩm Lộc, Hồ Sĩ Thoảng

Tác giả : Nguyễn Quốc Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Lưu Cẩm Lộc, Hồ Sĩ Thoảng

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Hóa học

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21cm

Số phân loại : 541.395

Chủ đề : 1. Chất oxy hóa quang hóa -- Tóm tắt. 2. Quang xúc tác -- Tóm tắt. 3. Titanium dioxide -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17784
Phục vụ đọc tại chỗ
Top