loading

Luận án, luận văn

Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ schrodinger mạnh trong các trụ với đáy là miền không trơn / Cung Thế Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mạnh Hùng

Tác giả : Cung Thế Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Mạnh Hùng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Bài toán biên -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân riêng -- Lý thuyết tiệm cận. 3. Toán tử Schrödinger -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17718
Phục vụ đọc tại chỗ
Top