loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khảo sát sự thay đổi nồng độ TSH, FT4, FT3 trong huyết tương sau phẫu thuật bệnh Basedow / Lê Văn Quang ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Hối, Mai Thế Trạch

Tác giả : Lê Văn Quang ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Hối, Mai Thế Trạch

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 617.539

Chủ đề : 1. Bệnh Basedow -- Phẫu thuật -- Tóm tắt. 2. Tuyến giáp -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17767
Phục vụ đọc tại chỗ
Top