loading

Sách, tuyển tập

Well said : pronunciation for clear communication / Linda Grant

Tác giả : Linda Grant

Nhà xuất bản : Heinle & Heinle

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Boston, MA

Mô tả vật lý : x,230tr. : hình vẽ ; 28 cm

ISBN : 0838402089

Số phân loại : 428.34

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Phát âm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LV 453/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top