loading

Luận án, luận văn

Baryon asymmetry of the universe and leptogenesis : a dissertation submitted to the Institute of Physics & Applied Physics and the Graduate School of Yonsei University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy / Nguyen Thanh Phong

Tác giả : Nguyen Thanh Phong

Nhà xuất bản : Yonsei Univ.

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : xi,122tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 539.7215

Chủ đề : 1. Leptogenesis. 2. Neutrino astrophysics. 3. Neutrinos. 4. Luận án -- Hàn Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17738
Phục vụ đọc tại chỗ
Top