loading

Luận án, luận văn

Development of a model to enhance effective change management in education for sustainable development in higher education institution, Can Tho university, Vietnam / Thai Cong Dan

Tác giả : Thai Cong Dan

Nhà xuất bản : Naresuan Univ.

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : [22], 600 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 378.59793

Chủ đề : 1. Cải cách giáo dục -- Việt Nam -- Cần Thơ. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Cần Thơ. 3. Luận án -- Thái Lan.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17731
Phục vụ đọc tại chỗ
Top