loading

Sách, tuyển tập

Người ấy của tôi ơi : truyện ngắn hay báo phụ nữ 2010 / Nhiều Tác giả

Tác giả : Nhiều Tác giả

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 295tr. : tranh ảnh ; 21cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 4338/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 4339/2010
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top