loading

Luận án, luận văn

Hình học các tập tới hạn đối với các hằng số Jung trong không gian Banach

Tác giả : Nguyễn Văn Khiêm ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Việt

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [4], 76 tờ ; 30cm

Số phân loại : 515.732

Chủ đề : 1. Không gian Banach. 2. Phân tích chức năng phi tuyến.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17714
Phục vụ đọc tại chỗ
Top