loading

Luận án, luận văn

Phát triển mô hình tác tử thông minh và ứng dụng trong E-Learning / Hoàng Minh Thức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Thanh Thủy

Tác giả : Hoàng Minh Thức ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Thanh Thủy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 006.33

Chủ đề : 1. Dịch vụ thông tin trực tuyến -- Tóm tắt. 2. Hệ chuyên gia (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt. 3. Internet trong giáo dục -- Tóm tắt. 4. Tác tử thông minh -- Tóm tắt. 5. Trí tuệ nhân tạo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17674
Phục vụ đọc tại chỗ
Top