loading

Luận án, luận văn

Về sự ổn định của nghiệm của một số phương trình vi phân đại số / Phạm Văn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Tuấn, Cấn Văn Tuất

Tác giả : Phạm Văn Việt ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Tuấn, Cấn Văn Tuất

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 20tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.352

Chủ đề : 1. Phương trình vi phân đại số -- Nghiệm số -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17670
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top