loading

Luận án, luận văn

Một số tính chất định tính của nghiệm nhớt cho phương trình vi phân đạo hàm riêng cấp hai / Trần Văn Bằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn

Tác giả : Trần Văn Bằng ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Đức Vân, Nguyễn Duy Thái Sơn

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 20tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Nghiệm nhớt -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân đạo hàm riêng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17666
Phục vụ đọc tại chỗ
Top