loading

Luận án, luận văn

Một số lớp phương trình giả vi phân P-ADIC / Nguyễn Văn Cơ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Chương

Tác giả : Nguyễn Văn Cơ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Chương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Module (Đại số học) -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân -- Tóm tắt. 3. Số P-ADIC -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17650
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top