loading

Luận án, luận văn

Bài toán cauchy cho phương trình monge-ampère hyperbolic nhiều biến độc lập / Nguyễn Thị Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Tiến Ngoạn

Tác giả : Nguyễn Thị Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Hà Tiến Ngoạn

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Bài toán Cauchy -- Tóm tắt. 2. Phương trình Monge-Ampère -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17646
Phục vụ đọc tại chỗ
Top