loading

Luận án, luận văn

Tính ổn định và ổn định hóa cho một lớp hệ động lực phi tuyến / Nguyễn Mạnh Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Ngọc Phát, Tạ Duy Phượng

Tác giả : Nguyễn Mạnh Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Ngọc Phát, Tạ Duy Phượng

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.353

Chủ đề : 1. Động lực học -- Tóm tắt. 2. Hệ thống phi tuyến -- Tóm tắt. 3. Phương trình vi phân -- Hệ động lực phi tuyến -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17640
Phục vụ đọc tại chỗ
Top