loading

Luận án, luận văn

Vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay / Phạm Thanh Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị Ngọc Trầm

Tác giả : Phạm Thanh Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị Ngọc Trầm

Nhà xuất bản : Viện Triết học

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 305.895922

Chủ đề : 1. Bản sắc dân tộc -- Tóm tắt. 2. Phát triển bền vững -- Tóm tắt. 3. Quan hệ văn hóa -- Tóm tắt. 4. Toàn cầu hóa -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17636
Phục vụ đọc tại chỗ
Top